top of page
  • Facebook
  • LinkedIn
bedrijvenzone De Prijkels

De Prijkels,
bedrijvenzone in Deinze, Kruisem, Nazareth

Welkom bij De Prijkels vzw

Onze vzw groepeert alle leden-bedrijven van industriezone De Prijkels, gelegen op het grondgebied van Deinze, Kruisem en Nazareth, naast E17 Gent-Kortrijk. Onze leden zijn allemaal industriële bedrijven die werkzaam zijn in heel uiteenlopende sectoren.


Dagelijks zetten wij ons in voor de professionele behartiging van hun belangen. Onze dienstverlening situeert zich op diverse domeinen die bijdragen tot een efficiënte bedrijfsvoering, zowel binnen hun bedrijf als extern in een ruimere context.

Focus op deze vijf pijlers

Wij werken in ons bedrijvencentrum rond vijf pijlers.

Veiligheid

Mobiliteit

Milieu

Netwerking

Jobs

Er is allereerst de veiligheid en mobiliteit binnen onze industriezone. In dat kader zien wij erop toe dat alle bedrijfsactiviteiten volgens de wettelijke veiligheids- en milieuregelgeving verlopen, en ook op een goede bereikbaarheid. Vzw De Prijkels biedt de leden eveneens een platform om vacatures kenbaar te maken, ook de nood aan of het aanbod van kantoor- en andere bedrijfsruimtes die te huur zijn. Daarnaast nemen wij initiatieven om netwerking te stimuleren.


Enerzijds informeren en adviseren wij dus. Anderzijds brengen wij de leden-bedrijven onderling in contact en daarnaast ook met gespecialiseerde partners en dienstverleners. Dat doen we via de organisatie van infosessies over heel specifieke topics (zoals fiscaliteit, creatief & innovatief ondernemen), van netwerkactiviteiten en events.

vijf pijlers
bedrijvenzone De Prijkels

In concreto

Wie wij en onze partners zijn, wat we precies doen, welke bedrijven lid zijn van vzw De Prijkels en over welke initiatieven we het hierboven hebben … Dat leest u op de volgende pagina’s en in de nieuwsberichten die we maandelijks publiceren. 

Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft van de bedrijvigheid in Industriezone Deinze-Kruisem-Nazareth en surf af en toe naar onze website. Of beter nog: abonneer u meteen op onze nieuwsbrief.

De Prijkels

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Interesse voor bedrijvencentrum De Prijkels? Vragen? Inschrijven op onze nieuwsbrief?

Het kan hier en nu!

contact
bottom of page