Op deze pagina proberen we u zo snel als mogelijk op de hoogte te houden ivm de uitbreiding van onze industriezone.

Aarzel niet de bestuurders of de manager te informeren over uw problemen, verwachtingen en suggesties via mail naar info@deprijkels.be.
 


 

Schermafbeelding_2020-06-04_om_15.19.11.png

Belangrijke werken op 'De Prijkels' afgerond - 04/05/2020

Ondanks de coronacrisis, slaagde Veneco erin enkele belangrijke werken op 'De Prijkels' af te ronden. 
 
Groenaanplant
Langs de snelweg en de N494 plantten ze laaneiken aan. De groenbuffer aan de woonzones langs de N494 kreeg een groene inkleuring met bosgoed. Op termijn zal dit uitgroeien tot een mooie landschappelijke zone. Enkele bufferbekkens werden voltooid en fungeren momenteel als nieuwe habitat voor de talrijke vogelpopulaties in de streek. 
 
Infrastructuurwerken
De vrachtwagenparking t.h.v. de Papelenvijver is aangelegd. Men werkt aan een plan om de parking gecontroleerd in gebruik te nemen.

De afwerking van de fietspaden gebeurde na de versoepeling van de coronamaatregelen. 

 
Bouwwerken en toekomstige ontwikkelingen
Na Renson startte een 2de grote werf. Blue Line Storage, op 'De Prijkels' gekend als Dematra, bouwt langs de Souverainestraat een nieuw distributiecentrum. 

Surf naar deze website voor meer foto's. 

 
 
 
 
 

Prijkelflash - 12/03/2018

Lees hier onze nieuwsbrief dd 12/03/2018


Stand van zaken - 09/11/2017 

Van zodra we meer zicht krijgen op de planning van de wegeniswerken in onze industriezone, zal er samen met Veneco een informatiesessie worden gepland. Vermoedelijk is er meer info hierover in de loop van januari 2018. Wordt vervolgd...


Verduidelijking ivm toegangswegen zone - 25/04/2017 

Schermafbeelding_2017-04-26_om_19.07.58.png

De vraag/bemerking die het nu meest opduikt bij onze leden: "Volgens de nieuwe plannen ivm de uitbreiding van de Prijkels met meer dan één derde gaat het aantal toegangen met de helft verminderd worden!".

We legden dit voor aan Dhr. Raf Anthoni van Veneco en kregen volgende duidelijke uitleg:

"Het aantal verandert als je enkel het personenvervoer in absolute waarde bekijkt, momenteel zijn er een aantal minderwaardige secundaire toegangen die vooral sluipverkeer faciliteren en daardoor meer hinder veroorzaken dan een goed uitgeruste en duidelijke enkele toegangsweg.

- Bv de inrit ter hoogte van Plastec verhoogt de file aan de verkeerslichten omdat men denkt dat men via deze inrit sneller in een bepaald deel van het BT kan geraken. De U-bocht die daardoor door vrachtwagens gemaakt wordt verhindert echter een vlotte doorstroming aan de verkeerslichten waardoor minder voertuigen door de lichten geraken.

- Bv ter hoogte van de N494 faciliteren de E3laan en de Souvereinestraat vooral sluipverkeer vanuit Deinze naar de snelweg, verkeer dat niet tot het bedrijventerrein hoort.

Een regionaal bedrijventerrein heeft ideaal één toegang gericht naar het hoogste verkeersnet. Bij Groot Prijkels houden we ook één secundaire toegang voor de ontsluiting van de Stokstormontwikkeling via de N494. De lokale ontsluiting via de brug voor de bewoners van Lozer blijft ook behouden voor deze lokale ontsluiting. Er zullen dus drie duidelijke toegangen zijn, één (en half) voor vrachtvervoer en drie voor personenvervoer.

Belangrijk is dat we binnen de zone de lusbewegingen kunnen realiseren, deze zijn immers het meest relevant naar een vlotte circulatie, en zeker in combinatie met een goed uitgeruste centrale as waarop geen belemmeringen aanwezig zijn. Daarom zal er van bepaalde bestaande bedrijven ook een mentaliteitswijziging nodig zijn opdat de centrale as niet als een laad- en loszone gebruikt wordt.

Anderzijds worden 10 nieuwe toegangszones voor fietsers gecreëerd."

 


Veneco nieuwsbrief - 02/03/2017 

groot-prijkels.jpg

Volgende week start een eerste deel van het archeologisch vooronderzoek op de terreinen van de toekomstige uitbreiding van 'De Prijkels'. Dit zal gebeuren op terreinen die reeds eigendom zijn van Veneco.

Om de bedrijven op de hoogte te houden van wat er gebeurt, wil Veneco graag deze nieuwsbrief laten verspreiden. 

Download nieuwsbrief nr. 1 van Veneco

 


Infosessie omwonenden Groot Prijkels - 22/02/2017 

infonaza.jpg

In afwachting van de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning, werden de bewoners alvast geïnformeerd over de toekomstige ontwikkelingen tijdens een infovergadering in CC De Brouwerij in Eke.

Het werd een zeer interessante avond met een duidelijke presentatie door Dhr. Raf Anthoni (projectleider bij Veneco) en een vragenronde aan burgemeesters Jan Vermeulen (Deinze) en Joop Verzele (Kruishoutem). Burgemeester Danny Claeys (Nazareth) was verontschuldigd.

Het bestaande bedrijventerrein 'De Prijkels' wordt uitgebreid met een oppervlakte van 55 ha beschikbare terreinen, zowel voor lokale als regionale bedrijven. In het inrichtingsplan wordt bijzonder veel aandacht besteed aan mobiliteit, de ontsluiting op de N35 en N494, veilige fietsverbindingen, gemeenschappelijke waterbuffering en kwaliteitsvolle groenstructuren.

De presentatie van Veneco van die avond kan u hier downloaden.